Πανίδα

Οι ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών και κυρίως της πανίδας και χλωρίδας τους, είναι συνήθως πολλές και παρουσιάζουν συχνά μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Βασικός λόγος που τα νησιά προκαλούν το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των φίλων της φύσης είναι η μακρόχρονη απομόνωσή τους από άλλους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πολλές ενδημικές μορφές που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και που παρουσιάζουν ιδιομορφίες, άξιες παρατήρησης και μελέτης.

Η σχετικά «κλειστή» θάλασσα του Αιγαίου και η γειτνίαση των περισσότερων νησιών του Αιγαίου με τις ηπειρωτικές ακτές, έχει ως αποτέλεσμα να μη συναντούμε ενδημικά είδη πουλιών. Παρόλα αυτά, καθώς η Τήλος είναι το πιο απομονωμένο νησί από τα γειτονικά του, αναπτύχθηκαν σε αυτό σε παλαιότερες εποχές ενδημικές μορφές θηλαστικών (όπως οι νάνοι ελέφαντες).

Το νησί θησαυρός της Φύσης (Μεταφρασμένο δημοσίευμα από γερμανική εφημερίδα)

Additional information