Πρώην Δήμαρχοι Τήλου

18/3/1945 - 17/8/1951        Νικήτας Μαγγαφάς

18/8/1951 - 11/5/1959        Ιωάννης Κάτρης

12/5/1959 - 16/8/1964        Μιχαήλ Νικολής

17/8/1964 - 15/7/1967        Αντώνιος Καμμάς

16/7/1967 - 7/11/1967        Μιχαήλ Καραγεωργίου

8/11/1967 - 30/4/1972        Γεώργιος Χατζημανώλης

1/5/1972 - 15/10/1972        Μ.Ν. Καραγεωργίου (αναπληρωτής)

16/10/1972 - 17/9/1974      Παντελής Γιαννουράκης

18/9/1974 - 30/3/1975        Κων/νος Τζελέπης (ειρηνοδίκης)

1/6/1975 - 31/12/1987        Γρηγόρης Καμμάς

1/1/1987 - 31/12/1994        Μιχαήλ Χατζημάρκος

1/1/1995 - 5/3/2012           Τάσος Αλιφέρης

 

 

Additional information