Οικότοποι

Διασχίζοντας το νησί της Τήλου, θα συναντήσετε πολλούς χαρακτηριστικούς τύπους οικοτόπων. Από τους υπάρχοντες οι πιο σημαντικοί είναι τα Μεσογειακά εποχιακά τέλματα που υπάρχουν στα Λιβάδια, ο οικότοπος της Ψευδοστέππας με θερόφυτα κοντά στις παραλίες της Ερίστου και στην ευρύτερη περιοχή της Μισσαριάς και της Σκάφης και οι υποτυπώδεις κινούμενες θίνες στην παραλία της Ερίστου και -σε μικρότερη έκταση- σε άλλες παραλίες του νησιού, όπως σε εκείνη της Σκάφης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το πρώτο στάδιο σχηματισμού θινών. Κοντά στις παραλίες της Ερίστου και στην ευρύτερη περιοχή της Μισσαριάς και της Σκάφης υπάρχει ο οικότοπος της ψευδοστέππας με θερόφυτα. Στην παραλία της Ερίστου και -σε μικρότερη έκταση- σε ορισμένες άλλες παραλίες του νησιού, όπως σε εκείνη της Σκάφης, θα συναντήσετε υποτυπώδεις κινούμενες θίνες που αντιπροσωπεύουν το πρώτο στάδιο σχηματισμού θινών. Παλιότερα, υπήρχαν στο νησί και δύο φυσικοί υγρότοποι, στη θέση Στόλους του Μεγάλου Χωριού και στα Λιβάδια, για τους οποίους υπάρχουν γραπτές αναφορές ήδη από τα ιστορικά χρόνια.

 
 Ανθισμένο Λιβάδι  

Πολλοί από τους οικοτόπους του νησιού περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ (αποτελούν τύπο προτεραιότητας για προστασία) ή/και στο Corine.

Για τους λάτρεις και μελετητές της φύσης περιέχεται παρακάτω αναλυτικός Πίνακας των οικοτόπων που συναντώνται στην Τήλο.

Κωδικός (92/43/ΕK)

Τύποι οικοτόπων

Είδη χλωρίδας ανά οικότοπο

1120*

Ποσειδωνίες

 

1210

Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης

 

1240

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με Limonium spp.

Limonium ocymifolium , Trigonella rechingeri

2110

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Elymus farctus (Agropyron junceum),
Otanthus maritimus,
Anthemis tomentosa,
Eryngium maritimum,
Pancratium maritimum

3170*

Μεσογειακά εποχικά τέλματα

 

5330

Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides

Euphorbia dendroides

5420

Φρύγανα Sarcopoterium spinosum

Medicago heyniana , Quercus aucheri , Verbascum mykales , Verbascum symes

6220*

Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά

Thero-Brachypodietea

5340

Θαμνώνες με δρυς η αουχέριος

Quercus aucheri

8210

Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών/ Ασβεστόφιλες υποδιαιρέσεις

Campanula hagielia, Dianthus fruticosus subsp. rhodius

8217

Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου

Allium archeotrichum, Anthemis scopulorum, Fibigia lunarioides

8310

Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση

 

8330

Θαλάσσια σπήλαια εξ' ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

 

92D0

Παρόχθια δάση στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamariceteae ) και της Νοτιοδυτικής Ιβηρικής χερσονήσου ( Securigerion tinctoriae)

Nerio-Tamariceteae, Securigerion tinctoriae

9320

Δάση με Olea και Ceratonia

 

9350

Δάση με Quercus macrolepis

Quercus macrolepis

Additional information